Tuesday, 04/08/2020 - 13:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hưng Hội

Kế hoạch phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019-2020

    PHÒNG GD-ĐT VĨNH LỢI                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HƯNG HỘI                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: …./KH-THCS.HH                                                          Hưng Hội, ngày 25 tháng 9  năm 2019                  

KẾ HOẠCH

Phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi

năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch số 913/KH-PGDĐT ngày 24/9/2019 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi về kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp THCS, vòng huyện năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả năm học 2018-2019 của trường và tình hình thực tế của đơn vị,

Nay trường THCS Hưng Hội xây dựng kế hoạch phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn HSG lớp 6, 7, 8, 9 cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Nhằm đánh giá đúng trình độ học sinh, đánh giá đúng chất lượng dạy và học; đánh giá kết quả công tác đầu tư mũi nhọn của các trường; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để đào tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương.

          - Kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm túc, công bằng, chính xác và khách quan.

- Nhằm đánh giá kết quả công tác đầu tư mũi nhọn của trường, tạo nguồn cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2019-2020.

- Việc tuyển chọn,  bồi dưỡng HSG là trách nhiệm của mỗi một giáo viên khi tham gia giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng học sinh để các em có cơ hội phát huy hết khả năng của mình.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và dự kiến giáo viên bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng.

II. Kết quả năm học 2018-2019

1. Kết quả:

- Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện: Khối 9: 5 giải (01 giải ba, 04 giải KK); Khối 6,7,8: 13 giải (02 giải ba, 11 giải KK); cấp tỉnh có 4 em tham gia.  

- So với kế hoạch đề ra: ở tất cả các khối đều chưa đạt kế hoạch đề ra.

2. Hạn chế:

- Giáo viên chưa tìm ra giải pháp bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng còn dàn trải chưa tập trung theo cấu trúc đề thi.

- Học sinh chưa đầu tư cho việc học tập, chưa tích cực trong quá trình bồi dưỡng chỉ trông chờ lượng kiến thức giáo viên cung cấp.

- Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn hạn chế, chưa khích lệ được sự nỗ lực bồi dưỡng của giáo viên.

III. Nội dung kế hoạch phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng:

1. Công tác phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi:

- Giáo viên bộ môn đầu năm học phát hiện và tuyển chọn học sinh tuần học thứ bảy của chương trình (từ 18/8/2019 đến 29/9/2019).

- GVBM nộp danh sách học sinh giỏi trước ngày 29/9/2019.

- Thời gian bồi dưỡng bắt đầu của khối 9 từ tuần thứ 8 và các khối còn lại từ tuần 22 (lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

a. Số môn bồi dưỡng:

- Đối với học sinh giỏi lớp 6, 7: các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Đối với học sinh giỏi lớp 8, 9: các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

- Nội dung bồi dưỡng: Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng căn cứ chương trình giảng dạy các bộ môn để xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài theo chương trình sách giáo khoa nâng cao.

- Định hướng theo cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh, huyện các năm liền kề trước đó.

b. Số buổi, số tiết bồi dưỡng tại trường: 03 tiết/tuần/môn (có thời khóa biểu cụ thể)

3. Kinh phí thực hiện:

- Xác định việc bồi dưỡng học sinh là trách nhiệm của mỗi giáo viên.

- Nhà trường sẽ hỗ trợ động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng theo quy định chi của nhà trường (nếu có).

IV. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

          a. Đối tượng: Những học sinh đang học lớp 6, 7, 8, 9 của trường.

          b. Điều kiện dự thi:

          Học sinh được xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên ở năm học 2018-2019 (đối với học sinh lớp 9), xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên ở học kỳ I, năm học 2019-2020 (đối với lớp 6, 7, 8); mỗi học sinh chỉ được phép tham dự một môn thi.

2. Môn thi, thời gian làm bài, đăng ký dự thi:

    a. Môn thi:

- Đối với học sinh giỏi lớp 6, 7: Tổ chức thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Đối với học sinh giỏi lớp 8, 9: Tổ chức thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

b. Thời gian làm bài thi:

- Đối với học sinh giỏi lớp 6, 7: Thời gian làm bài thi 120 phút.

- Đối với học sinh giỏi lớp 8, 9: Thời gian làm bài thi 150 phút.

          c. Số lượng đăng ký dự thi:

          - Đối với học sinh giỏi lớp 9: từ 06 đến 10 học sinh/môn/khối.

          - Đối với học sinh giỏi lớp 6, 7, 8: từ  08 đến 15 học sinh/môn/khối.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

          a. Lớp 9: Tổ chức tập trung tại trường vào cuối tháng 10/2019.

            + 07 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi.

            + 07 giờ 55 phút: Phát đề.

            + 08 giờ 00 phút: Tính giờ làm bài.

            + 10 giờ 30 phút: Thu bài.

          b. Lớp 6, 7, 8: Tổ chức tập trung tại trường vào tháng 03/2020.

            + 07 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi.

            + 07 giờ 55 phút: Phát đề.

            + 08 giờ 00 phút: Tính giờ làm bài.

            + 10 giờ 30 phút: Thu bài đối với lớp 8 (10h00 đối với 6, 7).

4. Nội dung, hình thức đề thi, tổ chức thi:

          - Đề thi: Theo hình thức tự luận, thống nhất trong toàn huyện.

          - Nội dung:

          + Lớp 9: Đề thi nằm trong phạm vi nội dung chương trình giáo dục phổ thông chủ yếu là năm học lớp 9, sách nâng cao được giảng dạy đến thời điểm thi (theo khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT).

+ Lớp 6, 7, 8: Đề thi nằm trong phạm vi nội dung chương trình giáo dục phổ thông, sách nâng cao được giảng dạy đến thời điểm thi của lớp đăng ký dự thi (theo khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT).

          - Hình thức tổ chức kỳ thi: Thực hiện theo Quyết định số 101/QĐ-SGDKHCN ngày 30/01/2019 của Sở GD, KH và CN Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, xin liên hệ bộ phận chuyên môn nhà trường để được hướng dẫn thêm./.

 

    Nơi nhận:                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG   

           - Tổ chuyên môn;                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

           - Lưu: hồ sơ                                         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 72
Năm 2020 : 1.844